İnternet Terminoloji Sözlüğü - Web Tasarım | Web Tasarımı | Kocaeli Web Tasarım
Türkiye'nin en yaratıcı fikirleri burada..

Çağımızın zorlu , rekabetçi ortamında firmanızın ürünlerinizin Türkiye veya dünya'da tanınıp bilinmesini istiyorsanız sizinde bir web siteye ihtiyacınız var demekdir.

Sizlere daha keyifli web siteleri yaşatmak için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz.

marjin.net
E-Posta
Şifre

İnternet Terminoloji Sözlüğü

Tarih
10.11.2010
Bu haber 6813 kez okundu.

İnternet Terminoloji Sözlüğü

Açık Anahtarlı Şifreleme (Public Key Cryptography): İnternet gibi güvenli olmayan bağlantılar üzerinden güvenli veri göndermeye yarayan, iki adet anahtardan oluşan ve anahtarlardan birinin mesajı şifrelemede, diğerinin açmada kullanıldığı şifreleme metodu. Sisteme dahil her kullanıcının özel ve açık olmak üzere iki anahtarı vardır. Açık anahtar bütün kullanıcılara serbest olarak dağıtılabilir.

Adanmış Hat (Dedicated Line): İki veya daha fazla adrese sürekli bağlantı sağlayan iletişim kanalları. Özel bir hat olup bir iletişim şirketinden kiralanabilir.

Ağ (Network): Birçok bilgisayarın çeşitli yöntemlerle birbirine bağlanarak bazı bilgileri paylaşabilmesi

Alan Adı (Domain Name): İnternet sitesini tanımlayan isim. Noktalarla ayrılan iki ya da daha çok parçadan oluşur.

Alan Adı Sistemi (Domain Name System - DNS): Dünya üzerindeki bir çok sunucuya dağıtık halde bulunan, alan ve makina adları ile IP numaraları arasındaki ilişkiyi tutan veritabanı.

Ana Bilgisayar (Mainframe): İletişim ağıyla bağlanan terminal ve bilgisayarlar sistemindeki ana bilgisayar.

Ana Sayfa (Main Page): Web sitesinin ilk sayfası.

Arama Motoru (Search Engine): Internet üzerinden herhangi bir bilgi, servis, ürünü aramak için kullanılan program.

Bağ (Link): Web sayfası üzerinden başka bir konuma, aynı serviste başka bir dosyaya veya servise yönlendiren bağlantılar.

Bant Genişliği (Bandwidth): Bir network bağlantısı üzerinden transfer edebildiğiniz veri miktarı. Genelde saniyede aktarılan veri miktarıyla belirlenen genişlik, bps (bits per second), kbps(kilobits per second), mps (megabits per second) kısaltmaları ile tanımlanır.

Çerez (Cookie):
Sonra tekrar ulaşmak üzere Web sunucusu tarafından bir dosya metninde depolamak için göz atıcınıza (browser) verilen veri parçası. Kullanıcı hakkındaki bilgileri (kullanıcı ismi, alışveriş listesi gibi), gönderen sunucunun anlayacağı bir dilde kendi bünyesinde tutar.

Çevirmeli Hat (Dialup Line):
İki makine arasında telefon hattı üzerinden arama yapılarak sağlanan geçici bağlantıya verilen isim.

Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol - FTP): Kullanıcının başka bir bilgisayara bağlanarak dosya transferi yapmasını sağlayan dosya transfer protokolü.

E-posta (E-mail): Farklı adreslerdeki bir grup kişiye, bir bilgisayardan diğerine elektronik mektuplar (mesajlar) göndermeyi mümkün kılan herhangi bir bağlantı sistemi.

Erişim Sayısı (Hit): Bir web sitesine erişim sayısı

Evrensel kaynak konumlandırıcısı (Uniform Resource Locator - URL): Evrensel ağ (web) üzerinde ulaşılan yerin kimliği

Gecikme (Lag): Çevrimiçi talep ve cevap alma arasında geçen zaman miktarı.

Gözatıcı (Browser): Çeşitli internet kaynaklarına ulaşmak için kullanılan istemci yazılımı. En tanınmış göz atıcılar Microsoft Internet Explorer ve Netscape Navigator'dur. İnternet gezgini olarak da bilinir.

Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User Interface - GUI): Grafiksel yöntemleri kullanan kullanıcı arayüzü

Güvenlik Duvarı (Firewall): Ağı istenmeyen erişimlerden koruyan güvenlik donanımıdır.

Güvenlik Sertifikası (Security Certification): SSL protokolü tarafından güvenli bağlantılar için kullanılan elektronik imza bilgisi.

Güvenlik Sertifikası Dağıtıcısı (Security Certification Distributor): Firmaların ve firmalara ait web sitelerinin doğruluğunu kanıtlayan kuruluş. Web sitelerinde sertifika bulunmasını isteyen firmalara sertifika dağıtımını yapar. (Elektronik sertifika olarak da bilinir)

Hiper Yazı Aktarım Kuralları (HTTP): İnternetteki web sitelerini izleyebilmek için kullanılan protokol

Hiperbağlantı (Hyperlink):
Web sayfasındaki metin veya grafikte ışıklı, altıçizili ve tıklanabilir özelliğe sahip, kullanıcıyı aynı sayfadan bir başka sayfaya taşıyabilen veya aynı sayfa üzerinde başka bir yere götürebilen bağlantılar

HTML (HyperText Mark-up Language): Göz atıcıya (browser) web sayfasının ne şekilde görüntüleceneceğini söyleyen, web sayfası ve sitesi yazmak amacıyla kullanılan program dili.

İçerik Yönetimi (Content Management) : Programlama bilgisi olmadan bir web sitesinin içeriğini kolayca güncelleyebilme ve yeni içerik ekleyebilme tekniği.

İnternet Adresi (IP): 4 bayt internet adresi içinde herbir numaranın bir bayt temsil ettiği 1.2.3.4 formlarındaki internet adresleri için genel işaret sistemi. Toplam 32 bit içerir. Bir ağ bileşeni ve bir uç birimi bileşenine sahiptir.

İnternet iletişim protokolü (TCP/IP): İnternet üzerinde tüm bağlantılar için konulmuş standartlar. Başlangıçta Unix işletim sistemi için tasarlanmış olup, günümüzde birçok işletim sistemi tarafından desteklemektedir.

Internet reklamı (Banner): Değişik şekil ve boyutlarda tasarlanarak web sitesinde reklam yapmak amacıyla kullanılan alan

İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP): Internete erişim sağlayan firma.

İntranet: Çalışanları arasında kaynak ve bilgi paylaşımını sağlamak için internet teknolojilerini kullanan bir kurum veya şirketteki özel ağa verilen isim

İstemci (Client): Ana sunucu terminalinde işlem yapmak için kullanıcılara verilen makina

İstemci/Sunucu Mimarisi (Client/Server Architecture): Sunucu uygulamaların istemci uygulamalara bilgi ve servis sağladığı bir bilgisayar mimarisidir.

İşletim Sistemi (Operating System): Bir bilgisayarda mevcut kaynakları çeşitli operasyonlara atayan ana program

Java: Bir bilgisayar programlama dili

Javascript: Web sayfaları için bir programlama dili

Kimlik Doğrulama (User Authentication): Kullanıcı kimliği ve şifresinin doğrulanması işlemi

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP): Yönetim ve muhasebe fonksiyonlarının idare ve kontrolü için entegre olmuş yazılım.

Modem: Modülatör ve demodülatörün kısa yazılışı. Bilgisayardan gelen sinyalleri analog sinyal haline dönüştürerek telefon hattı üzerinden nakledilebilmesini mümkün kılar veya bu yolla gelen sinyalleri bilgisayarın kullanabileceği hale dönüştürür.

.Net: Microsoft tarafından geliştirilmiş, birçok dili destekleyen yazılım geliştirme platformu.

Noktalararası Protokol (PPP):
Telefon hatlarını ve modemi internete veya birbirine bağlamak için kullanılan dil.

Omurga (Backbone): Büyük veri kapasitesine sahip bir ağı besleyen hızlı hat veya seri bağlantı. İnternet omurgası ticari telefon hatları, hücresel yayınlar ve anten yayınlarının birleşmesinden meydana gelir.

Oturum Açmak (Login): Bir bilgisayar, network veya siteye girmek için kullanıcı ismi veya şifre kullanma işlemi

POP3: Elektronik Posta Kutularından postaları almak için kullanılan protokol.

Posta Kutusu (Mailbox): Elektronik postaların depolandığı alan.

Sanal Özel Ağ (VPN): Genel internet omurgası üzerinden iletişim kurulurken bilgilerin şifrelenerek kapalı bir network altyapısının kurulduğu sistemlerdir.

SLIP / PPP: Modemleri internete bağlamak için kullanılan transfer protokolleri

Sorgu (Query): Bir veri tabanından bilgi çekmek için istekte bulunma

SSL: İnternet üzerinden şifrelenmiş mesaj gönderilmesini sağlayan bir protokol

Sunucu (Server): Ağ üzerindeki diğer bilgisayarlar için hizmet üreten bilgisayar.

Şifreleme (Encryption): Sadece alıcı tarafından okunabilecek şekilde olan veri dönüşümü. Ağ üzerinden ulaştırılan verilerin belirli algoritmalara dayanarak şifrelenmesi ve vardığı noktada deşifre edilmesi yoluyla calışır.

Uygulama (Application): Web sayfalarında sunulan uygulama programı.

Uygulama Servis Sağlayıcısı (ASP): Kişilerin veya şirketlerin, teknoloji hizmetini satın almak yerine kiralayarak internet üzerinden kullanması. İlk yatırım maliyetini, ve özel bir konuda derin bilgi gereksinimini ortadan kaldırır.

Vekil Sunucu (Proxy): Bir kuruma ait yerel ağ ile internet arasında güvenlik sisteminin bir parçası olarak görev yapan ve kurumun ağını izinsiz müdahalelerde koruyan ara sunucu.

Veritabanı (Database): İçeriğine kolayca erişilebilecek, yönetilebilecek ve güncellenebilecek şekilde organize edilmiş veriler bütünü

Web Barındırma (Web Hosting): Gerekli donanım ve programlar ile siteleri barındırma ve internet üzerinde erişim hizmetlerini sağlama hizmeti.

Web Erişimi (Web Access): İnternet üzerinde bulunan siteleri kapsayan World Wide Web'e erişimi ifade eder.

Web Gözatıcısı (Web Browser):
Çeşitli internet kaynaklarına ulaşmak için kullanılan istemci yazılımı. En tanınmış göz atıcılar Microsoft Internet Explorer ve Netscape Navigator'dur. İnternet gezgini olarak da bilinir.

Web İçerik Yönetimi (Web Content Management): Programlama bilgisi olmadan bir web sitesinin içeriğini kolayca güncelleyebilme ve yeni içerik ekleyebilme tekniği

Web Kişiselleştirmesi (Web Customization): Internet sitelerinde bulunan içeriğin ziyaretçi profiline göre sunulması. Bu özelliğin çalışabilmesi için ziyaretçi profilinde bulunan detay bilgilerin daha önce sisteme tanıtılmış olması gerekir.

Web Programları (Web Programs):
İnternet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen ve genelde gözatıcı aracılığıyla erişilip kullanılan uygulamalar

Web Sayfası (Web Page): Kendi internet adresi veya URL'i olan ve gözatıcı programlar ile internet üzerinden erişilebilen dosya tipi.

Web Sitesi (Web Site): İnternet üzerinde genellikle belli bir alan adına sahip olan ve bilgi içeren bir veya daha fazla web sayfasından oluşan yer

Web Sunucusu (Web Server): İnternet erişimi sağlamak üzere kullanılan, gerekli donanıma sahip bilgisayar programı veya sunucu bilgisayar.

Yerel Bilgisayar Ağı (LAN): Belli bir alan dahilinde genel bir iletişim ağı ve işlemci, sunucu gibi kaynakları paylaşan bilgisayarlar ağı

Yetkilendirme (Authorization): Resmi olarak kullanıcıya belirli uygulama, kaynak ve servislere erişim ve onları kullanma yetkisinin verilmesi


DİĞER HABERLER

Yetenekli ekibimiz, Kocaeli'de web tasarım ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlayacak profesyonel ve özel web sayfaları oluşturmak için sizleri bekliyor.. Marjin.NET Kocaeli'de web tasarım konusunda iddaalı.

Google ve İnternet İnternet denince akla ilk gelen şeylerden biri artık GOOGLE olmaya başladı.

Para kazanmak Türkiye’de genelde anlık zaman modeli şeklinde yapıldığı için uzun vadede para kazanma fikirleri çok ender görülüyor.

1: Web sitesinden beklentiniz nedir? 2: Tasarım süreci 3: Uygulama 4: Kalite testleri 5: Genel optimizasyon 6: İzleme 7: Destek 8: SEO çalışması

Evet ücretsiz alan adları vardır. Bunlar genelde yönlendirme alan adları veya reklam barındıran adlardır

ir web sitesi kurmak istiyorsanız, yayınlamak istediğiniz sayfaların, resimlerin veya dökümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda durması gerekir.

Website tasarımında kaliteyi öne çıkarmak için görselliğe verilen önem artmış durumda.

Web sitenizin çok daha büyük kitleler tarafından duyulması ve ziyaret edilmesi için en önemli reklam metotlarından biri de Banner reklamcılığıdır.

Arama motorları da aynı şekilde düşünür, çünkü onları yapan da biziz. Bu maddelerin bir web sitesine uyarlanmış halini Web 2.0 içerik yönetim sistemi çözümümüzde bulabilirsiniz.

E-ticarette web site yönetiminde “web site analiz faktörleri” olarak da adlandırılan bir çok konu ve kavram, internet üzerinde isletmenin varlıgını devam ettirmesinde hayati rol oynamaktadır. Bu temel faktörleri asagıdaki gibi sıralamak mümkündür