Marka Başvurusu İçin Gerekli Belgeler - Marka Kaydı | Marka Başvurusu | Marka Tescili
Türkiye'nin en yaratıcı fikirleri burada..

Çağımızın zorlu , rekabetçi ortamında firmanızın ürünlerinizin Türkiye veya dünya'da tanınıp bilinmesini istiyorsanız sizinde bir web siteye ihtiyacınız var demekdir.

Sizlere daha keyifli web siteleri yaşatmak için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz.

marjin.net
E-Posta
Şifre

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

• Marka Sahibi ve Adresi
Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı, açık adresi - gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri -doğum tarihi, açık adresi

• Faaliyet Belgesi
Başvuru sahibinin imalat, ticaret, hizmet uğraşısını gösterir belge. Bu belge,
Ticaret Sicili, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Vergi Dairesi ya da Esnaf Sicili'nden alınabilir.

• Marka Örneği
Mal ya da hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri ya da varsa logosu, bunların uygulandığı etiket ya da ambalaj örneği.

• Markanın kullanılacağı malların ya da hizmetlerin listesi
Bu liste hazırlanırken genel tabirler kullanılmamalıdır.

• Özel Vekaletname
İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki ünvan aynı olmalıdır.
 

 
Marka Nedir
Ön Araştırma
Marka Çeşitleri
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Mal ve Hizmet Sınıf Listesi
Marka İşlem Süreleri
TPE Hesap Numaraları
Online Marka Başvurusu